Танцова зала Старата поща

Напреднали II - ро ниво

 

Понеделник: 18:30 - 19:30 часа
 
Сряда: 18:30 - 19:30 часа

 

 
 
Напреднали I - во ниво

 

Вторник: 18:30 - 19:30 часа
 
Четвъртък: 18:30 - 19:30 часа
 
 
Напреднали I - во ниво

 

Вторник: 19:30 - 20:30 часа
 
Четвъртък: 19:30 - 20:30 часа

 

 
Средно  I - во ниво 

 

Понеделник: 19:30 - 20:30 часа
 

Сряда: 19:30 - 20:30 часа

 
 
 
Начинаещи  II - ро ниво

 

Петък:  18:30 - 19:30 часа
 

Неделя:  17:30 - 18:30 часа 

 

 
 
Начинаещи  I - во ниво 

 

Понеделник:  17:30 - 18:30 часа
 

Четвъртък:  17:30 - 18:30 часа 

 

 

Начинаещи  I - во ниво 

 

Петък:  19:30 - 20:30 часа
 

Неделя:  18:30 - 19:30 часа

 

 

Начинаещи  I - во ниво 

 

Вторник:  17:30 - 18:30 часа
 

Неделя:  16:30 - 17:30 часа

 

 

Начинаещи  I - во ниво 

 

Вторник:  18:30 - 19:30 часа
 

Четвъртък:  18:30 - 19:30 часа

 

Сряда:  17:30 - 18:30 часа
 

Събота:  16:00 - 17:00 часа