Русе

Ренета Стефанова

Рената СтефановаРени работи в клуб Чанове от 6 години - доказан професионалист в работата си!

 

 Образование:
 
Средно образование:
гр.Русе СОУ" Йордан Йовков" -природоматематическа специалност с профил информатика и математика
 
Висше образование:
 
От 2007-2011
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- Бакалавърска степен - специалност „Хореография - Български народни танци”. Професионална квалификация- „Хореограф- педагог”
 
 
2012-2013
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Магистърска степен- “Мениджмънт на европейски проекти”
 
2018 - до момента:
Шуменски университет ”Епескоп Константин Преславски” - Магистърска степен -специалност “Социални дейности”, магистърска програма “социално прогнозиране”
 
 
Професионален опит:
 
От 1996 -1998 и от 2000-2007 - танцува в ДЮФА "Зорница", гр.Русе
 
От 2008-2011 - танцува в кадемичен танцов театър при Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 
От 2012 до моментаработи в клуб “Чанове” като хореограф
 
От 2015 до момента  - работи в ЦККТ ”Решения” като трудотерапевт

Бояна Недкова Иванова

Boyana Ivanova

Бояна е най-младото попълнение в клуб "Чанове" Русе. Тя обича да се занимава с танци и се чувства прекрасно в клуба. Смята, че работата й в клуба я развива и дава възможност за нови контакти и приятелства. 

 

Образование

 

Средно образование:

2003 – 2008 г. - Учи в Английска гимназия "Гео Милев" гр. Русе

Висше образование:
2008 до 2012 г. - завършва Русенски Университет "Ангел Кънчев", специалност Компютърни науки,бакалавърска степен.
от 2012 до 2014 - завършва Русенски Университет "Ангел Кънчев", специалност Софтуерно инженерство, магистърска степен.

 

 

 

 

Трудов стаж:
до завършване на средното си образование играе в ДТА "Здравец", гр. Русе

от 2008 - до 2014 - играе в студенският танцов състав при РУ "Ангел Кънчев"

от 2013 до 2014 - е помощник хореограф при ДТА :Здравец"

от 2016 до сега - е помощник-хореограф в Клуб "Чанове"

Анета Красимирова Иванова

Образование:

 

Средно специално:

 1994г. – 1999г. Техникум по зърно-преработване „Асен

Златаров”  - специалност: „Техника и технология на

алкохолни и безалкохолни напитки”;

 

Висше образование:

 2001г. – 2006г.  Бакалавърска степен:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, специалност „Българска народна хореография”;

 

2007г. - 2008г. Магистърска степен:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”,

специалност „Хореографска режисура”;

2009г. - 2011г. Магистърска степен:

Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност

„Международно сътрудничество и европейски проекти”

Прочети още...

Милена Михова

 

 

Образование

Средно образование :

2003г. - 2008г. Национално училище по изкуствата „ Проф. Веселин Стоянов “ град  Русе -  специалност : „ Български народни танци “

 

Висше образование :

2008г. – 2012г. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство , град Пловдив, специалност „ Българска народна хореография “

Прочети още...