Втори национален семинар - "Чанове 2008"
Десетки участници от цяла България взеха участие във втория семинар по български народни танци "Юндола 2008"
Първи национален семинар - "Чанове 2007"
Най добрите моменти от Семинара