Първи фестивал - Албена 2008 година
Снимки от първия събор на хороигралците - любители в България
Първи фестивал
Снимки от първият фестивал "Хоро се вие, извива"
Хоро се вие, извива 2008
Снимки от представянето на клуб "Чанове" на "Хоро се вие, извива" 2008
"Хоро се вие, извива" - 2009
Клуб "Чанове" се представи с хората Челе уне и Селското!